Οι υπηρεσίες μας

Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Εφήβων, Ενηλίκων, Γονέων, Φοιτητών

Μαθησιακές Δυσκολίες

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Μελέτη

Δημοτικού, Γυμνασίου

Τα Νέα μας