Αλήθεια , τι είναι η ΜΑΘΗΣΗ ;

Είναι  βασικό ψυχολογικό φαινόμενο της ανθρώπινης ύπαρξης, προς το οποίο αποβλέπει η διδασκαλία. Επειδή σκοπός της διδασκαλίας είναι η παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή για να διευκολυνθεί η μάθηση του τελευταίου, εξυπακούεται ότι καμιά διδασκαλία δεν θα είναι αποτελεσματική , αν δε λάβει υπόψη της το πώς πραγματοποιείται η μάθηση.
Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι με τη μάθηση οι άνθρωποι  προοδεύουν, αλλάζουν συμπεριφορά, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και καλλιεργούν  τις δυνατότητες που έχουν.
Με τη μάθηση το εξαρτημένο και αδύναμο παιδάκι  εξελίσσεται σιγά -σιγά σε ικανό και ανεξάρτητο άτομο, που πετυχαίνει να επιβιώνει στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις της ζωής. Η μάθηση λοιπόν είναι μια σύνθετη, εσωτερική διαδικασία . Χαρακτηρίζεται κυρίως ως πνευματική διαδικασία, η οποία προάγει τον πολιτισμό, αφού ο άνθρωπος εκτός από τις βιολογικές ανάγκες του παρακινείται και από πνευματικά ενδιαφέροντα και συναισθηματικές παρορμήσεις.
Σε σχέση με τη διδασκαλία που είναι εξωτερική διαδικασία, η μάθηση επιτελείται εσωτερικά, στον εγκέφαλο του μαθητή και για αυτό δεν είναι φανερή αλλά προκύπτει ως  αποτέλεσμα  από τις εκδηλώσεις της νέας συμπεριφοράς ή από την τροποποίηση της παλιάς.
Η ανάπτυξη του ανθρώπου , σύμφωνα με έρευνες, στηρίζεται στη μάθηση και την ωρίμανση. Διαφορά τους  είναι ότι η μάθηση επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες , ενώ η ωρίμανση, η οποία αποτελεί αυτόβουλη και αυτόνομη ανάπτυξη , καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες.
Επομένως  καταλαβαίνουμε  ότι  το περιβάλλον, μέσα στο οποίο  ζει και μαθαίνει ο άνθρωπος διαμορφώνει σε μεγάλη  έκταση την προσωπικότητά του.


Καραολή & Δημητρίου 1
14565, Άγιος Στέφανος
Tηλ.: 210 6216 141
Κιν.: 6984 172998, 6945 250277

Ακολουθήστε μας!
Νewsletter!