Οι δυσκολίες στην ανάγνωση παρουσιάζονται στο 10%  του μαθητικού πληθυσμού. Οι δυσκολίες αυτές θεωρούνται ότι είναι η κύρια αιτία της σχολικής αποτυχίας. Οι μαθητές που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες  παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα ,συλλαβές και λέξεις, μεταθέτουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, αντιστρέφουν γράμματα και συλλαβές, συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν ακουστικά, κάνουν λάθη τονισμού, έχουν διάβασμα ακατάστατο, δε σταματούν στη στίξη ή σταματούν σε λανθασμένο σημείο του κειμένου με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα της πρότασης και του κειμένου. 

Στην περίπτωση που οι μαθητές αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες μπορούν να βοηθηθούν με απλές τεχνικές , οι οποίες στηρίζονται στην παρατήρηση και μίμηση προτύπου και  τη λεκτική αυτοκαθοδήγηση. Πιο συγκεκριμένα προχωρούμε  βήμα-βήμα , τότε μόνο, όταν ο μαθητής έχει κατακτήσει το προηγούμενο επίπεδο  90%. Προσανατολίζουμε τον μαθητή πάνω στον καινούριο στόχο του, χρησιμοποιούμε απλά παραδείγματα,περιγράφουμε με λεκτικό τρόπο και εξηγούμε το “πώς” και το “γιατί”.Εξασκούμε τον μαθητή  με κατευθυνόμενο τρόπο παρέχοντας ανατροφοδότηση και κάνοντας χρήση της τεχνικής της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης  για να πετύχουμε  τη δόμηση του εσωτερικού λόγου. Καθώς διαπιστώνουμε βελτίωση  των αναγνωστικών δυσκολιών , μειώνουμε βαθμιαία τη βοήθεια που παρέχουμε  και εστιάζουμε στον αυτοέλεγχο και την αυτοαξιολόγηση. Η χρήση  κριτηρίων επίδοσης των μαθητών για τον έλεγχο της εκμάθησης της Πρώτης Ανάγνωσης   βοηθάει  τους εκπαιδευτικούς που τους φροντίζουν στη μελέτη τους να ακολουθούν συγκεκριμένους τρόπους που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωσή τους.


Καραολή & Δημητρίου 1
14565, Άγιος Στέφανος
Tηλ.: 210 6216 141
Κιν.: 6984 172998, 6945 250277

Ακολουθήστε μας!
Νewsletter!