Ο σχολικός εκφοβισμός  είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τους υπεύθυνους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία.
Καμιά μορφή βίας δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη και για το θύμα και για το θύτη. Παρόλα αυτά  εδώ θα αναφερθούμε  στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η μορφή αυτή της βίας μπορεί να περιλαμβάνει: αποστολή κειμένων, e-mail  ή  άμεσων μηνυμάτων με προσβλητικό περιεχόμενο για τον λήπτη, ανάρτηση προσβλητικών για το θύμα φωτογραφιών ή άλλου υλικού σε ιστοσελίδες, ανάρτηση  εχθρικών σχολίων ή μηνυμάτων ως απάντηση σε  αναρτήσεις του θύματος, αποστολή σε τρίτους προσωπικών ή εμπιστευτικών μηνυμάτων, βίντεο ή φωτογραφιών, γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε πολλαπλούς παραλήπτες.
 Ο διαδικτυακός εκφοβισμός  μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και από τον παραδοσιακό εκφοβισμό   γιατί υπάρχει  μικρότερη δυνατότητα ελέγχου αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα. Επηρεάζει τη ζωή του θύματος διαταράσσοντας την διάθεσή του, την αυτό-εικόνα του και την αξιοπρέπειά του.

Οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση, αποχή από τα μαθήματα ή την εργασία, προκαλεί  αίσθημα ανασφάλειας, τρόμο, κατάθλιψη, μέχρι και αυτοκτονικές τάσεις. 
Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται εγκαίρως και να περιλαμβάνει:  την αγνόηση των ενοχλητικών μηνυμάτων, την προειδοποίηση του αποστολέα για τη λήψη των νόμιμων μέτρων προστασίας, την αναφορά των περιστατικών στις αρμόδιες αρχές, αστυνομία, υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
Οι γονείς που αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους εκφοβίζεται ηλεκτρονικά πρέπει να το διαβεβαιώσουν ότι είναι ασφαλές , να το συμβουλέψουν να είναι σε επαγρύπνηση και να το ενημερώσουν για τους τυχόν κινδύνους και τους τρόπους πρόληψης. Σε περίπτωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων να επισκεφτούν έναν ειδικό ψυχικής υγείας. 
Οι γονείς που αντιλαμβάνονται ότι το παιδί του εκφοβίζει ηλεκτρονικά θα πρέπει να αναλάβουν  αντίστοιχη δράση, όπως να το διαβεβαιώσουν ότι το αγαπούν,  να μην το κρίνουν το ίδιο αλλά την απαράδεκτη συμπεριφορά του και να του εξηγήσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις του εκφοβισμού .

Τέλος, να επισκεφθούν οικογενειακά έναν ειδικό ψυχική υγείας. 
 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η απόρριψη κάθε μορφής βίας στις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες είναι στην πραγματικότητα προϊόν κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων και ειδικότερα κοινωνικών κανόνων και αξιών.

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση παρουσιάζονται στο 10%  του μαθητικού πληθυσμού. Οι δυσκολίες αυτές θεωρούνται ότι είναι η κύρια αιτία της σχολικής αποτυχίας. Οι μαθητές που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες  παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα ,συλλαβές και λέξεις, μεταθέτουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, αντιστρέφουν γράμματα και συλλαβές, συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν ακουστικά, κάνουν λάθη τονισμού, έχουν διάβασμα ακατάστατο, δε σταματούν στη στίξη ή σταματούν σε λανθασμένο σημείο του κειμένου με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα της πρότασης και του κειμένου. 

Στην περίπτωση που οι μαθητές αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες μπορούν να βοηθηθούν με απλές τεχνικές , οι οποίες στηρίζονται στην παρατήρηση και μίμηση προτύπου και  τη λεκτική αυτοκαθοδήγηση. Πιο συγκεκριμένα προχωρούμε  βήμα-βήμα , τότε μόνο, όταν ο μαθητής έχει κατακτήσει το προηγούμενο επίπεδο  90%. Προσανατολίζουμε τον μαθητή πάνω στον καινούριο στόχο του, χρησιμοποιούμε απλά παραδείγματα,περιγράφουμε με λεκτικό τρόπο και εξηγούμε το “πώς” και το “γιατί”.Εξασκούμε τον μαθητή  με κατευθυνόμενο τρόπο παρέχοντας ανατροφοδότηση και κάνοντας χρήση της τεχνικής της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης  για να πετύχουμε  τη δόμηση του εσωτερικού λόγου. Καθώς διαπιστώνουμε βελτίωση  των αναγνωστικών δυσκολιών , μειώνουμε βαθμιαία τη βοήθεια που παρέχουμε  και εστιάζουμε στον αυτοέλεγχο και την αυτοαξιολόγηση. Η χρήση  κριτηρίων επίδοσης των μαθητών για τον έλεγχο της εκμάθησης της Πρώτης Ανάγνωσης   βοηθάει  τους εκπαιδευτικούς που τους φροντίζουν στη μελέτη τους να ακολουθούν συγκεκριμένους τρόπους που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωσή τους.


Καραολή & Δημητρίου 1
14565, Άγιος Στέφανος
Tηλ.: 210 6216 141
Κιν.: 6984 172998, 6945 250277

Ακολουθήστε μας!
Νewsletter!