Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

 • Υπαρξιακά θέματα
 • Εξαρτήσεις
 • Άγχος Εξετάσεων
 • Διαζύγιο γονέων
 • Σεξουαλικός Προσανατολισμός
 • Επαγγελματική σταδιοδρομία/επαγγελματικός προσανατολισμός

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

 • Κρίσεις Πανικού
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Κατάθλιψη
 • Διαζύγιο

Συμβουλευτική Γονέων

 • Διαζύγιο
 • Αναπτυξιακές φάσεις παιδιού
 • Διαχείριση επικοινωνίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Φοιτητών - Νέων

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Διαχείριση Ακαδημαϊκής πορείας/Επαγγελματικής πορείας