Σεμινάρια

Σεμινάριο Θετικής Επικοινωνίας για Ενήλικες

Για να δημιουργηθεί αυτό το σεμινάριο, χρησιμοποιήσαμε τις γνώσεις μας στην τεχνική της Θετικής Διατύπωσης και την Ψυχολογία της Επικοινωνίας. Με βάση αυτά διαμορφώθηκε ένα σεμινάριο σε 2 ταχύτητες.

Αφορά σε ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους στη ζωή τους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Διδάσκονται οι ενότητες της Θετικής Διατύπωσης και της Εξωλεκτικής Επικοινωνίας.

Οφέλη: με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα βασικά του συναισθήματα, να διαχειρίζεται τα αρνητικά συναισθήματα εντοπίζοντας τα οφέλη αυτών, να επαναδιατυπώνει λεκτικά το αίτημά του προς το περιβάλλον του αλλά και να συντονίζει την εσωτερική ψυχική του κατάσταση με την εξωλεκτική έκφραση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες

Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με την εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται στην εκπαίδευση ή την εμψύχωση ομάδων για παιδιά.

Προσθήκη στις παραπάνω ενότητες είναι οι βιωματικές ασκήσεις σχετικά με το πώς εφαρμόζουμε τη Θετική Επικοινωνία στις ομάδες παιδιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

Σεμινάρια για Γονείς

Πρόκειται για 8 μηνα σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς 3 διαφορετικών παιδικών ηλικιών.