Τμήματα Μελέτης

Τμήματα Δημοτικού

  • Με βάση το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, διαμορφώνονται μικρά γκρουπ των μικρών μαθητών του δημοτικού, με εποπτεία δασκάλου ώστε οι μικροί μαθητές να καταφέρουν να πετύχουν την συγκέντρωση και την οργάνωση της μελέτης τους στο δημοτικό.
  • Στη μέση φάση του δημοτικού, ο επόπτης δάσκαλος εμπλουτίζει τον μαθητή με επιπλέον τεχνικές απομνημόνευσης, επεξεργασίας κειμένου, παραγωγής γραπτού λόγου και διεύρυνση μαθηματικής σκέψης.
  • Στην τελική φάση του δημοτικού, ο δάσκαλος εξελίσσει τον μαθητή ώστε να κατακτήσει επαρκώς την ύλη του δημοτικού και να μεταβεί στο γυμνάσιο.

Τμήματα Γυμνασίου

  • Οι μαθητές του γυμνασίου εντάσσονται σε τμήματα ανάλογα το ρυθμό μάθησής τους καθώς και το μαθησιακό τους προφίλ.
  • Αλλάζουν αίθουσα ανάλογα την κατηγορία μαθήματος που παρακολουθούν και ενισχύονται τόσο στις γνώσεις τους όσο και στον τρόπο που συμμετέχουν μέσα στα μικρά γκρουπ. Ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους ως μαθητές.

Τμήμα Ενίσχυσης

  • Αφορά τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι ακολουθούν παρόμοιο πρόγραμμα, με επιπλέον ενίσχυση στην προφορική εξέταση.
  • Οι μαθητές δουλεύουν μέσα από βιβλία που έχουν συντάξει οι εκπαιδευτικοί του χώρου.

Τμήμα παιδιών με μαθησιακά

  • Οι μαθητές με έντονες μαθησιακές δυσκολίες, εντάσσονται σε γκρουπ με διαφοροποίηση στο ρυθμό μάθησης. Τηρείται η μελέτη και η προετοιμασία για την επόμενη μέρα με έμφαση στην εκμάθηση τεχνικών που αφορούν στην μνήμη, την ορθογραφημένη γραφή, την παραγωγή γραπτού λόγου & την οργάνωση σκέψης και εκφοράς προφορικής εξέτασης.