Μαθησιακές Δυσκολίες

Λογοθεραπεία

  • Άρθρωση, φωνολογία, καθυστέρηση ομιλίας & λόγου, επικοινωνιακές δυσκολίες, μη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας, δυσλεξία.
  • Με εξατομικευμένα αποκαταστασιακά προγράμματα, ο μαθητής σε άμεσο χρόνο κατακτά την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του.

Εργοθεραπεία

  • Δυσκολίες συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής, δυσκολίες αντιληπτικού & γνωστικού τομέα, συγκέντρωση μνήμης, δυσκολίες στον χωρικό & χρονικό προσανατολισμό, δυσκολίες στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, δυσπραξία, δυσγραφία.
  • Δίνεται βάση στο γραφοκινητικό και το οπτικοκινητικό τομέα του μαθητή ώστε να αισθανθεί ανακουφισμένος μέσα από την οριοθέτηση & την εκμάθηση τεχνικών συγκέντρωσης και νευρομυϊκής εξέλιξης.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

  • Δυσλεξία, δυσορθρογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία.
  • Οι τεχνικές & το αποκαταστασιακό πρόγραμμα στηρίζεται σε δοκιμασίες που οι ειδικοί του χώρου έχουν δημιουργήσει, μέσω τυπικών & ηλεκτρονικών μεθόδων εκμάθησης.

Ψυχοπαιδαγωγικά Προγράμματα

  • Αφορά σε παιδιά με Δυσλεξία και ΔΕπ, ΔΕπ-Υ.