Εποχιακές Υπηρεσίες

Junior Summer Camp

Κάθε καλοκαίρι από τη λήξη των σχολείων μέχρι την έναρξή του διενεργείται στο Κέντρο μας καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και το Βιβλίο!

Επισκέψεις σε μουσεία & αθλητικές δραστηριότητες εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Αφορά σε παιδιά ηλικιών 5-10.

Advanced Summer Camp

Αφορά σε ηλικίες 11-14 ετών και εμπλουτίζεται το πρόγραμμα με συστηματική προετοιμασία για την επόμενη τάξη.

Winter Camp

Tις μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων λειτουργούν πρωινά τμήματα για τους μαθητές!

Ημέρες αργίας στα σχολεία:

το Κέντρο απασχολεί εκπαιδευτικά τα παιδιά ηλικιών δημοτικού & γυμνασίου όταν τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Προγράμματα Επικοινωνίας της Οικογένειας

συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας και σε επίπεδο ζευγαριού.
Ο γονέας/ οι γονείς εκπαιδεύονται στην θετική διατύπωση & τον θετικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους αρχικά & με το παιδί τους αργότερα.

σε προγράμματα εκτός γραφείου ειδικοί ψυχικής υγείας και φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν όλη την οικογένεια για το πώς να διατηρηθούν και να τονωθούν οι ρόλοι, να τονωθεί η εμπιστοσύνη και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας.

εντός & εκτός χώρου, από έμπειρους ειδικούς διεξάγονται ατομικές & ομαδικές συναντήσεις με στόχο την ανάδειξη των σωματικών κλίσεων του παιδιού & την τόνωση της συγκέντρωσης μέσω άσκησης.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ενίσχυση της ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ των παιδιών

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του μαθητή για το πώς να διαχειρίζεται τις ικανότητες & τις γνώσεις του. Ενίσχυση της μεταγνώσης για τα παιδιά με μαθησιακά.

Η συμμετοχή των γονέων είναι απαραίτητη.

Ενίσχυση της Μεταγνώσης του Ενήλικα & Αυτοεκτίμηση

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του μαθητή για το πώς να διαχειρίζεται τις ικανότητες & τις γνώσεις του. Ενίσχυση της μεταγνώσης για τα παιδιά με μαθησιακά.

Η συμμετοχή των γονέων είναι απαραίτητη.

Ενίσχυση της Θετικής Αντίληψης του Εαυτού Μας για παιδιά 6-8 ετών

Ομαδικές συναντήσεις για την γνωριμία με τα βασικά συναισθήματα, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη διαχείριση όλων των συναισθημάτων που αναβλύζουν σε αυτήν την τρυφερή ηλικία.

Εκμάθηση Θετικής Επικοινωνίας για Γονείς και Παιδιά (8-10 ετών)

Σε συνδυασμό γονείς & παιδιά, μέσα από ευχάριστες & δημιουργικές συνεδρίες, ανακτάμε την βαθύτερη και θετική επικοινωνία μέσα στην ομάδα της οικογένειας.

Εκμάθησης Θετικής Επικοινωνίας για Γονείς:

Αφορά την εμπλοκή των γονέων μόνο στην εκμάθηση τεχνικών για την βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένειας.

Ενίσχυση Θετικής Εικόνας Εαυτού για Εφήβους & Νέους

Σε ατομικές συνεδρίες ή ομάδας, ο νεαρός άνθρωπος (14-16, 16-18, 18++) εξελίσσει τον εαυτό του, αναλύει υπαρξιακά θέματα και προχωράει στην ενηλικίωσή του ομαλά.

Ομάδες Σχολών Γονέων

Με βάση το σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη, οργανώνονται ομάδες γονέων με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα παιδιών και εφήβων.