Skip to: site menu | section menu | main content

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 

 

 


 

Νέα άρθρα Λογοθεραπεία

 

 

26/3/2012

Ειδική Διαπαιδαγώγηση:

 

Όταν ένα παιδί εμφανίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης, ή εμφανίζει αναπτυξιακές δυσκολίες, τότε κρίνεται απαραίτητη η ειδική διαπαιδαγώγηση. Είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος και θα καταρτίσει ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες  και ιδιαιτερότητες του παιδιού πρόγραμμα.

Απώτεροι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση), η συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών με την ανάπτυξη της γραφής, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας, αλλά και της αρίθμησης. Τέλος, στόχος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Έτσι λοιπόν η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Asperger, Rett…)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (όρασης, ακοής)
 • Δυσκολίες Συγκέντρωσης και Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς
 • Ειδικές γλωσσικές Διαταραχές

στα οποία εφαρμόζονται εξειδικευμένες μέθοδοι οι οποίες:

 • Επιδιώκουν την ενδυνάμωση του μαθησιακού δυναμικού και του γραπτού λόγου, την εκμάθηση στρατηγικών μάθησης, την οργάνωση μελέτης και την διεύρυνση της χρήσης των στρατηγικών αυτών από το παιδί στο σχολικό του περιβάλλον.
 • Επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες, και τις κοινωνικές δεξιότητες σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας σε παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας.

 

19/3/2012 

 

Τι είναι λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος για την πρόληψη, τη διάγνωση και την καταπολέμηση των διαταραχών του λόγου. Η κύρια φροντίδα του λογοπεδικού είναι η γλωσσική ανάπτυξη ή η διορθωτική παρέμβαση και αποκατάσταση αντιληπτικών, φωνολογικών, λεξικολογικών, εκφραστικών και άλλων διαταραχών του ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως στην ομιλία ή στο λόγο.  Ο λογοθεραπευτής για τη σωστότερη διάγνωση κάνει γενικότερη ανίχνευση της προσωπικότητας του ατόμου, ξεκινώντας από τα συμπτώματα που αυτό παρουσιάζει. Η σωστή διάγνωση βοηθά στην εφαρμογή του καταλληλότερου προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών του ατόμου.  
Μέσα στα καθήκοντα του λογοθεραπευτή είναι να καθορίζει το βασικό προφίλ της διαταραχής της ομιλίας, να καταρτίσει κατάλληλο πλάνο διαχείρισης των προβλημάτων, να συμπαρασταθεί στο άτομο και την οικογένειά του ενημερώνοντας τους και συμφιλιώνοντας τους με τα προβλήματα που συνεπάγεται η κατάσταση και να επιτρέψει συγκριτικές στατιστικές που θα βοηθήσουν την κλινική έρευνα.

 

Συχνές Διαταραχές Λόγου  

Καθυστέρηση Λόγου  

Αρθρωτικές/Φωνολογικές Διαταραχές 

 Διαταραχές της ροής της ομιλίας (τραυλισμός)  

Νοητική Υστέρηση  

Σύνδρομα (σύνδρομο Down)  

 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός)  

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Βαρηκοΐα  

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία:

Εάν το παιδί παρουσιάζει μια από τις παρακάτω δυσκολίες τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή για να ελεγχθεί το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού σας:

Λόγος (γλωσσική έκφραση και κατανόηση):

 • δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις
 • δεν καταφέρνει να εκφράσει τις σκέψεις του με τις σωστές λέξεις
 • δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα
 • κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη
 • δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση
 • δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες 

Άρθρωση/Ομιλία (Καθαρότητα Ομιλίας):

 • μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη
 • δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους (π.χ.: ρ/σ)
 • παραλείπει ήχους μέσα σε μια λέξη 

Ροή Ομιλίας (τραυλισμός):

 • αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του
 • επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους
 • κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους
 • επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους
 • παρουσιάζει τίκ

Αυτισμός :

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης που ανήκει στην ομάδα των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος μαζί με το σύνδρομο Asperger και τη μη άλλως προσδιορισμένη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτές οι διαταραχές παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές όσον αφορά στο είδος , στη βαρύτητα και στο χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως πριν τα 3 έτη της ηλικίας. Κάποια απ’ αυτά είναι : δυσκολίες στη κοινωνική συναλλαγή, στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και επαναληπτικές και στερεότυπες συμπεριφορές. Επίσης, εμφανίζουν μειωμένη ευαισθησία στον πόνο αλλά αυξημένη ευαισθησία στους ήχους, στο άγγιγμα, ή άλλα ερεθίσματα. Πιθανό είναι λοιπόν να εμφανιστούν ασυνήθιστες συμπεριφορές και έντονες αντιδράσεις όπως για παράδειγμα , το παιδί να μην ανέχεται χάδια ή την αγκαλιά ή ακόμη η ομιλία του συχνά είναι απούσα ή καθυστερεί να αναπτυχθεί και συχνά παρουσιάζουν και νοητική υστέρηση. Οι κατάλληλες θεραπείες αποκατάστασης βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του ατόμου και την πρόγνωση, ιδιαίτερα αν ξεκινήσουν νωρίς. Σήμερα επικρατούν οι συμπεριφοριστικές θεραπείες με πολύωρα προγράμματα που εφαρμόζονται μέσα στην οικογένεια, στο χώρο θεραπείας και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κατά περίπτωση ενδείκνυται και συνδυασμός με λογοθεραπεία , έργοθεραπεία , ψυχοθεραπεία. 

ΔΕΠ/Υ : 

Πρόκειται για μια από τις συχνότερες διαταραχές που αναγνωρίζονται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα . Όταν η υπερδραστηριότητα του παιδιού, η διάσπαση προσοχής, η αδυναμία συγκέντρωσης ή η παρορμητικότητα αρχίζουν να επηρεάζουν την απόδοση του στο σχολείο, τις σχέσεις του με τα παιδιά ή τη διαγωγή του στο σπίτι, τότε πρέπει κανείς να υποψιασθεί τη ΔΕΠ/Υ. Η διάγνωση της ΔΕΠ/Υ γίνεται με βάση την εικόνα του παιδιού. Ο ειδικός που αξιολογεί το παιδί πρέπει να χρησιμοποιήσει πολλαπλές πηγές πληροφοριών για την εικόνα του και το ιστορικό του και όχι μόνο τα δεδομένα της επίσκεψης στον ίδιο .Τέλος θα πρέπει να αναζητηθούν και τυχόν διαταραχές που συνυπάρχουν με ΔΕΠ/Υ. Για τις διαταραχές που ενδεχομένως συνυπάρχουν εφαρμόζεται κατά περίπτωση πρόγραμμα αποκατάστασης με ειδική εκπαίδευση, λογοθεραπεία , εργοθεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη έναρξη θεραπείας και αποκατάστασης διασφαλίζουν την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη συνέχιση της ζωής του ομαλά, προλαμβάνοντας τις συνέπειες της διαταραχής.

 

Μαθησιακές Δυσκολίες :

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι : α) δυσκολίες στην οπτική και ακουστική αντίληψη, β) δυσκολίες στην επιλεκτική προσοχή, γ) δυσκολίες στην ανάπτυξη μεταγνωστικών τεχνικών, δ) δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Οι δυσκολίες στην οπτική και ακουστική αντίληψη αναφέρονται: Στην αντίληψη σχέσεων χώρου, στην οπτική διάκριση, στην οπτική ολοκλήρωση παραστάσεων, στην οπτική μνήμη, στις οπτικές ακολουθίες, στη δυσκολία αντίληψης της σχέσης όλου – μέρους, στη φωνολογική συνειδητότητα, στην ακουστική διάκριση, στην ακουστική μνήμη, στις ακουστικές ακολουθίες, στην ακουστική σύνθεση.

Οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εκτείνονται σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην επιλεκτική προσοχή, στη ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου, στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών για τη επίλυση προβλημάτων, στην παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, καθώς και στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Οι κυριότερες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία

 Δυσαναγνωσία

Χαρακτηριστικά της δυσαναγνωσίας είναι: δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση (κομπιαστή ανάγνωση), λάθη (αντικαταστάσεις, παραλήψεις, αντιμεταθέσεις), αντικαταστάσεις λέξεων

Δυσγραφία

 Άσχημος γραφικός χαρακτήρας, απλές προτάσεις, παραλήψεις σημείων στίξης, απουσιάζουν συνήθως πρόλογος και επίλογος, μικρή έκταση κειμένου, πολλά ορθογραφικά λάθη, άσχημη εικόνα γραπτού. Η δυσγραφία αναφέρεται στις δυσκολίες της γραφής: άσχημος γραφικός χαρακτήρας, δυσκολία κατανόησης του γραπτού λόγου.

Δυσορθογραφία

 Ελλιπή φωνολογική επεξεργασία, δυσκολία τήρησης των γραμματικών κανόνων, δυσκολία ανάλυσης μιας λέξης στα συνθετικά της, δυσκολία εφαρμογής ορθογραφίας

Δυσαριθμησία

Δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων παρά την απουσία εμφανούς διαταραχής, όπως κάποιο σύνδρομο ή νοητική καθυστέρηση. Η δυσαριθμησία μπορεί να είναι α) αναπτυξιακή ή εξελικτική ή β) επίκτητη. Η αναπτυξιακή αναφέρεται συνήθως σε μαθητές σχολικής ηλικίας και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν είναι δυσανάλογες του νοητικού τους επιπέδου.

 


 

Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λέξη έργοπερικλείει κάθε δραστηριότητα.

Η λέξη θεραπεία δηλώνει την εξειδικευμένη παρέμβαση.

Έτσι, ο όρος εργοθεραπεία είναι το μέσον που υποδηλώνει ότι μέσω της χρήσης έργων επιδιώκεται η θεραπεία.

Η επιστήμη της εργοθεραπείας έχει στόχο την επαύξηση της λειτουργικότητας του ατόμου στο μέγιστο δυνατό σημείο. Όταν ένα άτομο δεν έχει τις δεξιότητες ή δεν είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει δεν μπορεί να επιτύχει ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής. Έτσι, η εργοθεραπεία αξιολογώντας αρχικά τις ανάγκες του ατόμου, παρεμβαίνει προκειμένου να ενισχύσει τις ήδη κατεκτημένες δεξιότητές του, να αναπτύξει νέες, να μειώσει τη δυσλειτουργία του, να κάνει το άτομο όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητο, να ενισχύσει τις θετικές του συμπεριφορές μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές και να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του ώστε να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του γι' αυτό που είναι συνεχίζοντας να προσπαθεί για το καλύτερο. Αυτό σημαίνει παρέμβαση, εκπαίδευση, δράση, έργο, που όμως σε κάθε άτομο γίνεται με έναν ξεχωριστό τρόπο και αυτό γιατί η επιστήμη αυτή σέβεται τη διαφορετικότητά του. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του, δεν έχει τις ίδιες ανάγκες και δυνατότητες, τις ίδιες συμπεριφορές, τον ίδιο χαρακτήρα, το ίδιο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, τον ίδιο τρόπο ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, η εργοθεραπεία, αξιολογεί και παρεμβαίνει στους παρακάτω τομείς:

Αυτοφροντίδα- Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής: δηλαδή το πόσο ανεξάρτητο είναι το άτομο στο φαγητό, την προσωπική του υγιεινή, την ένδυσή του κλπ.

Παραγωγικότητα- Εργασία: δηλαδή τη διαχείριση του προσωπικού του χώρου, το παιχνίδι του, την εκτέλεση των καθηκόντων του στα πλαίσια του κοινωνικού του περιβάλλοντος των εργασιακών του καθηκόντων.

Ελεύθερος χρόνος: το να έχει δηλαδή ενδιαφέροντα, να ψυχαγωγείται και να διασκεδάζει στον ελεύθερο χρόνο του.

Κινητικές Δεξιότητες: να συντονίζει τις κινήσεις του, να ελέγχει τη μυϊκή του δύναμη, να υπάρχει σωματική αντοχή και να ελέγχει το εύρος των κινήσεών του.

Αισθητηριακές Δεξιότητες: να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει σωστά ακουστικά, οπτικά και απτικά ερεθίσματα, να έχει αντίληψη του σώματός του και των επιμέρους μελών του και αντίληψη του σώματός σε σχέση με το περιβάλλον του.

Γνωστικές Δεξιότητες: το κατά πόσο είναι σε θέση να συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο έργο, να επικοινωνεί εκφράζοντας λεκτικά τις ανάγκες του και κατανοώντας το νόημα των λέξεων, να αντιλαμβάνεται, να τροποποιεί τη συμπεριφορά του ανάλογα με την περίσταση, να ταξινομεί, να μαθαίνει, να κρίνει λογικά, να θυμάται, να επιλύει τα προβλήματά του, να οργανώνει το χρόνο του και να αναγνωρίζει καταστάσεις.

Διαπροσωπικές- Ψυχολογικές Δεξιότητες: να είναι ένα άτομο αυτόνομο, να προσαρμόζεται, να έχει κίνητρο, αυτοέλεγχο, να συνδέει τους διαφορετικούς τομείς της ζωής του και να έχει αξίες.

Διαπροσωπικές- Κοινωνικές Δεξιότητες: να αλληλεπιδρά δυαδικά και ομαδικά, να δημιουργεί σχέσεις οικειότητας, να αναλαμβάνει ρόλους και να κατέχει κοινωνικές δεξιότητες.

Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα που έχουν ανάγκη από άμεση και ολοκληρωμένη παρέμβαση άλλα για μικρότερο και άλλα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Βασικό εργαλείο των εργοθεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά είναι η σκόπιμη δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο και διαχωρίζει την εργοθεραπεία από άλλες ειδικότητες. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι που του προσφέρει ο ειδικός εξερευνά τον κόσμο γύρω του, τα συναισθήματά του, τα χρώματα, τα σχήματα, βελτιώνει τις κινήσεις του και τη στάση του σώματός του, μαθαίνει να τρώει, να ντύνεται, να επικοινωνεί, να αλληλεπιδρά και να κοινωνικοποιείται με έναν τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο για το ίδιο και πάνω απ' όλα με έναν τρόπο που το ίδιο καθοδηγεί και ο θεραπευτής ακολουθώντας το θέτει στόχους.

 

 


 

Διάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Ειδική μάθηση-Λογοθεραπεία- Εργοθεραπεία

Στο χώρο μας λειτουργεί τμήμα διάγνωσης και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών.

Μια ομάδα ειδικών βοηθά άμεσα και αποτελεσματικά τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις μαθησιακές δυσκολίες.

Ας ανακουφίσουμε το παιδί μας από τις δυσκολίες του, πετώντας τις ταμπέλες τύπου «τεμπέλης», «αφηρημένος» κα.

Αφήστε την πρόοδο του σε εμάς. 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ξεκινούν οι ομάδες συμβουλευτικής γονέων με στόχο την καλύτερη οικογενειακή επικοινωνία.

Οι ομάδες χωρίζονται βάσει των ηλικιών των παιδιών μας:

 

Α. περίοδος εγκυμοσύνης

Β. προσχολική ηλικία

Γ. σχολική ηλικία

Δ. εφηβεία

 

Σε κάθε ομάδα ασχολούμαστε με τα εξελικτικά στάδια του παιδιού, τις αλλαγές στο ζευγάρι αλλά και πώς μπορούμε να επικοινωνούμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας εύκολα χωρίς παρεξηγήσεις.

 ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 


 

29/2/2012

 

Δυσαριθμησία είναι η ονομασία που δίνεται για να περιγράψει την κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητά μας να αποκτήσουμε αριθμητικές δεξιότητες.
Πρόκειται για μια Ειδική Εξελικτική Μαθησιακή Δυσκολία, μια μη αναμενόμενη δηλαδή, έντονη δυσκολία στον τομέα των μαθηματικών. Οι μορφές της Δυσαριθμησίας ποικίλλουν, όμως όλες οι μορφές της έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, αυτό της έλλειψης κατανόησης μαθηματικών εννοιών και της ελλιπούς μαθηματικής σκέψης. Δε θα πρέπει να ταυτίζεται σε καμία περίπτωση όμως με χαμηλή νοημοσύνη ή με ακατάλληλη σχολική φοίτηση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αυτά εμφανίζουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά οι δυσκολίες στα μαθηματικά αποτελούν εμπόδιο για τα ίδια στο σπίτι και στο σχολείο κατά τη διάρκεια της μελέτης.  Η Διαταραχή των Μαθηματικών, όπως αλλιώς αναφέρεται, έχει μελετηθεί λιγότερο σε σχέση με τις διαταραχές της ανάγνωσης, του γραπτού και του προφορικού λόγου, αν και έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου και για τις μαθηματικές δεξιότητες είναι απαραίτητη η επεξεργασία, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των μαθηματικών εννοιών. 

Πού οφείλεται;
Υπάρχουν πολλά ακόμα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της Δυσαριθμησίας, καθώς και με το νευρολογικό σύστημα του εγκεφάλου το οποίο εμπλέκεται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, θεωρείται ότι η Δυσαριθμησία προκαλείται από τη δυσλειτουργία των μαθηματικών διαδικασιών του εγκεφάλου. Κάποιες έρευνες καταλήγουν στο ότι το δεξί ημισφαίριο ευθύνεται γι αυτήν τη δυσλειτουργία, ενώ άλλες εντοπίζουν τη δυσλειτουργία αυτή στο βρεγματικό λοβό. Καθώς δεν έχει ακόμη εντοπιστεί το σημείο,  δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μπορεί να γίνει διάγνωσή της από την προσχολική ηλικία, ούτως ώστε να υπάρξει και έγκαιρη παρέμβaση.  Παρ’ ότι η Δυσαριθμησία συνδέεται με αίτια νευρολογικής φύσεως, δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να βελτιωθεί το άτομο με Δυσαριθμησία. Και αυτό γιατί ο εγκέφαλος έχει μία ικανότητα να τροποποιείται από τις εμπειρίες μας, δηλαδή η δομή του εγκεφάλου αντανακλά όχι μόνο τα γονίδιά μας, αλλά και το περιβάλλον μας καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Χαρακτηριστικά συμπτώματα:
Η Δυσαριθμησία μπορεί να επηρεάζει όλους τους τομείς των μαθηματικών γνώσεων, από την αρίθμηση μέχρι και την επίλυση προβλημάτων. Μπορεί όμως το παιδί να παρουσιάζει κάποιες από αυτές τις δυσκολίες σε έναν από τους τομείς αυτούς και όχι όλες. Στα άτομα με Δυσαριθμησία κάποιες χαρακτηριστικές δυσκολίες τους που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν είναι οι εξής:

 • Μπερδεύουν και δυσκολεύονται να διαχωρίσουν αριθμητικά σύμβολα (+, -)
 • Δυσκολεύονται στην τέλεση απλών μαθηματικών πράξεων και εμμένουν στο μέτρημα με τα δάχτυλα ή χρειάζονται αρκετό χρόνο να συλλογιστούν το αποτέλεσμα.
 • Εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αφαίρεση και στη διαίρεση και όχι τόσο στην πρόσθεση.
 • Αντιμεταθέτουν αριθμούς, όπως το 9 με το 6  και αντίστροφα.
 • Χάνουν τη σειρά τους εύκολα όταν κάνουν ένα πρόβλημα με πολλαπλά βήματα, όπως μια μεγάλη διαίρεση.
 • Έχουν χαμηλή αίσθηση προσανατολισμού, εύκολα αποπροσανατολίζονται ή μπερδεύουν την κατεύθυνση.
 • Μένουν προσκολλημένα στη χρήση κάποιου βοηθήματος, όπως τα ξυλάκια, που χρησιμοποιήθηκε για την κατανόηση μιας συγκεκριμένης πράξης, π.χ η αφαίρεση, επειδή έτυχε να τη διδαχθούν πρώτη φορά με αυτό το βοήθημα.

Ενδείξεις για Δυσαριθμησία που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν και στο σπίτι είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από το παιδί προκειμένου να ολοκληρώσει ακόμα και απλές μαθηματικές εργασίες, καθώς και η μεγάλη γκρίνια και ψυχολογική πίεση που συνοδεύουν το παιδί κατά τη διάρκειά τους.

Τι μπορεί να γίνει;
Η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για το παιδί, όχι μόνο για τη βελτίωση των επιδόσεών του στο σχολείο, αλλά και για την ψυχολογία του παιδιού και την καλύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η Δυσαριθμησία όμως, όπως και η Δυσλεξία δεν μπορεί να φύγει από μόνη της, γι αυτό και είναι απαραίτητη η κατάλληλη παρέμβαση. Μία τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να είναι σταδιακή και μεθοδική. Πρωταρχικός της στόχος πρέπει να είναι ο εντοπισμός των δυσκολιών του παιδιού. Στη συνέχεια, κατανοώντας τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του μαθητή και μέσα από κατάλληλο εποπτικό υλικό και με τρόπο βιωματικό, θα γίνει δυνατό από το παιδί να κατακτηθούν οι βασικές μαθηματικές έννοιες. Τέλος βασικός στόχος μιας τέτοιας παρέμβασης είναι και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι μειωμένη λόγω αυτών των δυσκολιών τους που περιγράψαμε προηγουμένως.
Για να κατακτηθούν οι παραπάνω στόχοι είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικού προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης καθώς και η συνεργασία ψυχολόγου, εκπαιδευτικού και γονέων.

Αθηνά Σταμούλη –ειδική παιδαγωγός

 


 

20/12/2010

 

 

Η Λογοθεραπεύτρια Βάσια Παλάτη του ΚΜΕ γράφει:

 

Τι είναι;

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα ενός ατόμου να καταλαβαίνει ή να χρησιμοποιεί τον προφορικό ή γραπτό λόγο, να κάνει αριθμητικές πράξεις, να συντονίζει τις κινήσεις ή να κατευθύνει την προσοχή του όπου χρειάζεται. Γενικότερα, πρόκειται για προβλήματα που επηρεάζουν την ικανότητα του εγκεφάλου να δέχεται, να επεξεργάζεται, να αναλύει ή να αποθηκεύει μια πληροφορία.

Τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες στη πραγματικότητα διαθέτουν τουλάχιστον μέση νοημοσύνη και συχνά πέραν του μέσου όρου.

Οι Μαθησιακές δυσκολίες δεν θα πρέπει να συγχέονται με άλλες δυσκολίες στη μάθηση που συνδέονται με καταστάσεις όπως η νοητική υστέρηση, ο αυτισμός, η κώφωση, η τύφλωση και οι διαταραχές συμπεριφοράς. Οι Μαθησιακές δυσκολίες συχνά συνυπάρχουν με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας, πλην όμως πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές οντότητες.

 

Πώς εμφανίζονται;

Συχνά οι Μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Τυπικά γίνονται αντιληπτές μετά την έναρξη της σχολικής ζωής στο δημοτικό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η διάγνωση καθυστερεί μέχρι το γυμνάσιο ή το λύκειο.

Οι Μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Οι γονείς μπορεί να παραπονιούνται ότι το παιδί τους ή ο έφηβος έχει χαμηλή επίδοση στο σχολείο, παίρνει κακούς βαθμούς, ενδεχομένως εκφράζει επιθετικά την απογοήτευσή του με ανάρμοστη συμπεριφορά ή αποφεύγοντας τη μελέτη στο σπίτι.

Ο έφηβος μπορεί να παρατηρήσει ότι έχει χαμηλή επίδοση σε σύγκριση με την προσπάθεια που καταβάλει στο συγκεκριμένο μάθημα.

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Οι Μαθησιακές δυσκολίες είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Η  βαρύτητα ποικίλλει από άτομο σε άτομο με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν διαταράσσεται σημαντικά η ζωή και η λειτουργικότητά του.

Παρ' όλα αυτά, η καλή σχολική επίδοση είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη αισθήματος αυτοεκτίμησης και θετικής εικόνας εαυτού για το παιδί. Επιπλέον, η πληροφορία που αφορά στη σχολική επίδοση και στις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού επηρεάζει και την εικόνα των γονέων για αυτό. Κατά συνέπεια, Ο,τιδήποτε τροποποιεί την καλή σχολική του επίδοση θα έχει επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του παιδιού σε επίπεδο συναισθηματικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό.

 

Πού οφείλονται;

Η αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών δεν είναι σαφής. Μέχρι στιγμής τα ερευνητικά δεδομένα στηρίζουν θεωρίες για τη συμμετοχή γενετικών παραγόντων, της ανάπτυξης του εγκεφάλου πριν και μετά τη γέννηση και περιβαλλοντικών παραγόντων.

 

Πως αντιμετωπίζονται;

Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τα παιδιά με ΜΔ μπορούν, με την κατάλληλη υποστήριξη και θεραπευτική παρέμβαση-αποκατάσταση, να βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική τους επίδοση και να συνεχίσουν τη ζωή τους ομαλά.

Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να μάθει για τη φύση των δυσκολιών του και να μάθει να τις διαχειρίζεται καθώς και να γίνει αποδέκτης υποστήριξης από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν το παιδί ενισχύοντας τα δυνατά του σημεία, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες του, συνεργαζόμενοι με τους ειδικούς και μαθαίνοντας για τους τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών.

Κορμός της αποκατάστασης είναι η εφαρμογή Ειδικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης-Αποκατάστασης. Κατά περίπτωση εφαρμόζονται και λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία των γονέων και η στενή συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική έκβαση της θεραπείας.


 

 • αρχή σελίδας

   

   

  Αρχική|Δραστηριότητες|Ο χώρος μας|Επικοινωνία

 • © 2010 Κέντρο Μάθησης & Εξέλιξης